Sterilisatie niet meer vergoed

De sterilisatie van mannen en vrouwen verdwijnt op 1 juni uit het ziekenfondspakket. Vanaf 1 januari wordt ook de hersteloperatie, waarbij de sterilisatie weer ongedaan wordt gemaakt, niet meer vergoed. Dit heeft minister Hoogervorst (Volksgezondheid) besloten. Hij komt daarmee de Tweede Kamer tegemoet die hem in maart in een motie had gesuggereerd de sterilisatie uit het collectief gefinancierde pakket te halen. Er wordt thans circa 26 miljoen euro per jaar aan deze ingrepen besteed. Dit geld zou volgens de Kamer onder meer gebruikt moeten worden voor een ruimere vergoeding van de vervoerskosten voor onder meer nierdialysepatiënten.