Mogelijk uitstel `BNN-wet'

Een meerderheid van de Eerste Kamer lijkt bereid een besluit over de toekomst van jongerenomroep BNN uit te stellen. Staatssecretaris Van der Laan (D66, Media) vroeg dat gisteren in een brief aan de senaat.

Deze week bleek dat de Eerste Kamer mogelijk een wetsvoorstel voor het verlagen van ledentalvereisten van omroepen zou verwerpen. In die wet staat dat omroepen in het bestel mogen blijven als zij ten minste 150.000 leden hebben. Nu is dat nog 300.000. De fracties van PvdA, CDA, SGP en ChristenUnie vinden dat de staatssecretaris hiermee een gelegenheidswet heeft ingediend, alleen bedoeld om te voorkomen dat BNN het publieke bestel moet verlaten. BNN heeft nu meer dan 150.000 maar minder dan 300.000 leden.

CDA-senator Woldring en PvdA-senator Witteman zullen hun fracties adviseren dinsdag in te stemmen met uitstel van de stemming. De staatssecretaris wil dat de Eerste Kamer eerst kennis neemt van het kabinetsstandpunt over het rapport-Rinnooy Kan over de publieke omroep. Van der Laan verwacht dit standpunt binnen enkele weken aan de Tweede Kamer te sturen.