Misbruik probleem voor dovenscholen

Op dovenscholen is seksueel misbruik tussen leerlingen onderling een structureel probleem. Dat zegt de bestuursvoorzitter van een van de grootste koepels van dovenscholen.

Op een dovenschool in Zoetermeer blijkt bijvoorbeeld sprake van veelvuldig grensoverschrijdend gedrag van leerlingen onderling en van leerlingen tegenover medewerkers. Vaak is dat gedrag van seksuele aard. Dat blijkt uit een onderzoek van TransAct, het landelijk expertisecentrum tegen seksueel geweld.

,,Wij realiseren ons dat dit geen incident is, maar een structureel probleem onder dove kinderen'', zegt H. Bakker, bestuursvoorzitter van de Koninklijke Effatha Guyot Groep, waartoe 13 dovenscholen behoren. ,,Daarom willen we nu de onderste steen boven.''

Ook bestuursvoorzitter H. Steemers van Viataal, een tweede koepel van dovenscholen, herkent het probleem. Op een van zijn scholen in Sint Michielsgestel speelde in 2002 een grote ontuchtzaak, waarbij twee leerlingen vijftien medeleerlingen jarenlang misbruikten.

Kort voor het groepsmisbruik in Zoetermeer was er op dezelfde school een incident. Eind januari stak een ernstig slechthorende man van 35 jaar zijn vroegere leraar op de Mgr. Hermusschool in Amsterdam neer omdat hij hem seksueel zou hebben misbruikt. In 2002 kwam de ontuchtzaak in St. Michielsgestel aan het licht.

De aangifte oktober vorig jaar door een 14-jarige leerlinge van de school in Zoetermeer van verkrachting en seksueel misbruik gedurende enkele jaren door elf medeleerlingen, was voor de raad van bestuur van de Effatha Guyot Groep aanleiding om alle scholen te laten onderzoeken door TransAct en structureel aandacht te gaan besteden aan seksueel misbruik onder dove kinderen.

Elf jongens, tussen de 13 en 15 jaar oud, zouden het meisje alleen en in groepsverband hebben belaagd. De seksuele handelingen zouden onder schooltijd hebben plaatsgehad in de klas, het toilet of op het schoolplein als er even geen toezicht aanwezig was. De school in Zoetermeer heeft 270 leerlingen en 200 personeelsleden. Twee jongens zijn inmiddels vrij van verdenking, negen jongens worden nog gehoord door justitie.

Uit het onderzoek blijkt onder meer dat een gemeenschappelijke visie van de school op wat wel en niet kan, ontbreekt. Ook beheersten docenten en begeleiders te vaak de Nederlandse Gebarentaal onvoldoende, waardoor ze seksueel getinte `opmerkingen' niet oppikten. Er is binnen de school onvoldoende deskundigheid om de leerlingen adequate seksuele voorlichting te geven en hen te waarschuwen voor seksueel misbruik. Er is ook onvoldoende inzicht in de belevingswereld van doven en de gevolgen van het doof zijn voor de sociale, emotionele en seksuele ontwikkeling van de leerlingen.

Dove kinderen zijn veel kwetsbaarder dan horende kinderen voor seksueel misbruik, zegt Mariën Hannink, beleidsmedewerker van de Nederlandse Federatie van Organisaties van Ouders van Dove Kinderen. Uit Amerikaans en Brits onderzoek blijkt dat veertig tot meer dan vijftig procent van de dove kinderen te maken krijgt met enige vorm van seksueel misbruik.

kwetsbaarpagina 3

    • Sheila Kamerman
    • Rinskje Koelewijn