Het Beeld

Jongeren kijken steeds minder televisie, zeker als het om de publieke zenders gaat. Je kunt ze moeilijk ongelijk geven, want internet en computergames zijn geduchte concurrenten voor een medium dat volgens tamelijk statische concepten alle doelgroepen tegelijk wil bedienen.

De politiek ging zich ermee bemoeien. De ook al met de zorg voor het multiculturalisme belaste NPS ontwikkelde formats die zich richten op de allochtone (jongere) kijker: Raymann is laat, Weltevreden op 10 en vooral Dunya en Desie, waarvan deze week de derde serie begon. De door Robert Alberdingk Thijm geschreven en door Dana Nechushtan in zuurtjeskleuren geregisseerde dramaserie over twee vmbo-vriendinnen uit Amsterdam-Noord, een blonde en een Marokkaanse, wordt uit politiek-correcte overwegingen in sommige kringen enthousiast ontvangen. Ik vind het niet bijster overtuigend geacteerd vormingstheater, dat krampachtig probeert een gesubsidieerd antwoord te formuleren op de populariteit van soapseries bij de commerciëlen.

Veel kwalijker is de politieke bescherming die BNN tot voor kort in Den Haag genoot, omdat het de enige publieke omroep was met succes bij jongeren. Eerst gaf staatssecretaris Nuis (D66) de club van Bart de Graaff zendtijd door `jongeren' als stroming aan te wijzen en nu werd het vereiste ledenaantal op voorstel van staatssecretaris Van der Laan (D66) bij wet gehalveerd om toch vooral BNN in het bestel te houden. Terecht maakt een meerderheid van de Eerste Kamer bezwaar tegen deze gelegenheidswetgeving. Opvallend is vooral de rol van de PvdA, blijkens bijvoorbeeld het optreden van senator en theaterregisseur Agaath Witteman in Netwerk (AVRO). Bij de broodnodige hervorming van het omroepbestel treden de socialisten uit hun traditionele rol van behoeders van de verzuiling, geschraagd door een adolescentenpilaartje.

Naast politiek-ethische en marktgerichte overwegingen zou je ook naar de kwaliteit van de BNN-programma's kunnen kijken. Daar was ik dit seizoen niet kapot van. Wat zouden we moeten missen als BNN verdwijnt?

Het geruchtmakende Neuken doe je zo was minder ranzig dan de titel deed vermoeden. Katja Schuurman en Rob Kamphues maakten aardige documentaireachtige series in verre landen, die niet uniek waren. De toon van Jeroen Pauw is dat zeker wel. BNN doet veel voor de Nederlandse speelfilm. Maar tegenover deze pluspuntjes staan veel meer minnen, zoals de ongein van Egoland, De Grote Ledenwerfshow, Costa!, Pista! en The World according to BNN. De aflevering van gisteren van deze onbenullige quiz, kennelijk opgenomen vóór de dolksteek van de senaat, bevatte vragen als `Hoe veel kilo poep produceert een mens gemiddeld per jaar?' (antwoord: 62,5) en `Bestuurders van welk merk auto neuken het meest?' (BMW). In de wereld volgens BNN zijn `jongeren' mensen die van vieze praatjes houden.

Hup PvdA! Laat de volkswoede maar komen: het ooit zo gevreesde Veronica is langs natuurlijke weg buiten het bestel gekrompen tot een marginaal verschijnsel.

    • Hans Beerekamp