Fortis omarmt `dress for success'

De nieuwste trend onder bedrijven die iets voor de maatschappij willen betekenen, is het gratis beschikbaar stellen van hun expertise. Fortis-managers hielpen acht organisaties met hun bedrijfsplan.

In de presentatiezaal in het hoofdkantoor van Fortis zitten bijna honderd managers van verschillende afdelingen. Vooral veel mannen, de meeste in een zwart of krijtstreep pak met stropdas. Zij gaan acht maatschappelijke organisaties helpen, zoals jongerenorganisatie Cityteam en Stichting Meld Geweld, door advies te geven over bedrijfsvoering.

,,We dienen zo twee doelen'', zegt Daniëlle Schutgens, directeur van Fortis Foundation, dat maatschappelijke projecten organiseert voor Fortis-medewerkers. ,,Je creëert teambuilding onder de medewerkers en je kan iets voor de maatschappij betekenen. Daarbij verbeter je je imago als bank en voelen de medewerkers zich meer betrokken bij het bedrijf en de samenleving. We doen dit dus niet uit liefdadigheid.''

Dress for Success is een van de acht aanwezige maatschappelijke organisaties. Het geeft gratis nette kleding aan mannen en vrouwen die jarenlang in de bijstand hebben gezeten en nu de arbeidsmarkt opkomen. Dress for Success helpt hen om representatief op een sollicitatiegesprek te verschijnen. De winkel in Rotterdam loopt goed. De openingstijden zijn verruimd en andere steden hebben interesse getoond voor het concept. En dat is nou net het probleem. Want op welke manier ga je groeien en welke organisatievorm kies je?

Dress for Success heeft een winkel, maar verder niets. Het is nergens geregistreerd. Een franchiseformule, oppert een van de negen managers. Te ingewikkeld, roept een ander. Een eenheid van de vestigingen van Dress for Success is niet nodig. Dan zijn er twee opties, zegt een man: een landelijke vereniging of een landelijke stichting. ,,Maar hoe heeft de Wereldwinkel, een soortgelijke organisatie, het geregeld'', vraagt Saskia van Leeuwen, adjunct-regiodirecteur van Noord- en Midden-Nederland. Eén uit de groep wordt er op uitgestuurd om dat uit te zoeken.

Vrijwilligerswerk doen onder werktijd om zo in de maatschappij te investeren is bij veel bedrijven al ingevoerd. Met de afdeling een speeltuin opknappen, of met verstandelijk gehandicapten naar de dierentuin. Maar het gratis inzetten van de expertise van het bedrijf is relatief nieuw. De vraag vanuit de maatschappelijke organisaties veranderde, maar ook de bedrijven wilde medewerkers die geen kippenhok wilden verven, iets bieden. Het is de eerste keer dat Fortis op zo'n grote schaal gratis de kernactiviteit inzet. Andere bedrijven, waaronder IBM en ABN Amro zijn er ook mee bezig. IBM ontwikkelde een speciale computer voor kinderen uit achterstandswijken om hun niveau te verbeteren en ABN Amro maakte een businessplan voor een muziekschool.

Na twee uur praten hebben de negen managers bedacht dat een landelijke stichting met daaronder lokale stichtingen de beste organisatievorm is voor Dress for Success. De organisatie moet naar een lokale notaris (eentje die mee wil denken met het concept) om zo de stichting op te richten. De naam moet geregistreerd worden. Aan het einde van de dag wordt een winnaar uitgeroepen voor de groep met het scherpste advies. En dat vinden de managers vandaag, naast de maatschappelijke betrokkenheid, een belangrijk doel: winnen.

Zo uniform en rustig als de groep managers eruit zag aan het begin van de dag, zo verschillend en uitbundig betreden ze de zaal na twee uur weer. De helft heeft over zijn overhemd het T-shirt aan van een maatschappelijke instantie, de jasjes zijn uit. De managers hebben liedjes bedacht, er wordt een modeshow gelopen en twee zijn zelfs verkleed als zwerver, om het probleem van de zwerfjongeren te duiden. ,,Aan de sfeer in de zaal te merken is er goed samengewerkt'', zegt Edwin Prevoo, general manager van Fortis Nederland.

Marga van der Krogt, initiatiefneemster van Dress for Success, is deze middag veel wijzer geworden. ,,Deze mensen hebben zoveel kennis. Ik hoor dingen waarvan ik nog nooit gehoord heb.'' Ook de managers vonden het een leuke dag. ,,Ik heb mijn kaartje bij de vrouwen van Dress for Success achtergelaten'', vertelt Theo Nollen, cluster-directeur. ,,Ik wil ze verder helpen. Als bank vind ik ook dat je in een maatschappelijke organisatie moet investeren, want de maatschappij is je klant. Die moet je niet alleen iets verkopen.'' Teambuilding was een van de hoofddoelen. Maar dat was niet het belangrijkst, zegt Nollen. Saskia van Leeuwen: ,,Ik kende er al veel. Het belangrijst vind ik dat Dress for Success iets met ons advies kan.''

    • Marleen Luijt