Europese verkiezingen

Maar ongeveer de helft van de inwoners van de Europese Unie is van plan te gaan stemmen bij de komende verkiezingen.

Eerlijk gezegd verbaast mij dit hoge percentage, omdat er in feite niets valt te kiezen. In ieder geval niet voor iets hoopvols. Wat de uitslag ook moge zijn, een democratischer of rechtvaardiger Europa zal de geldverslindende verkiezingsstrijd niet opleveren, hoewel dát toch het doel is van onze stembusgang. Sterker, de bureaucratie en onrechtvaardigheid zal enkel maar toenemen omdat het Europese beleid met de dag meer onderworpen zal worden aan de (regel-)tucht van de vrije markt, die wordt bepaald door het ondemocratische `recht van de sterkste'. Met recht kan dan ook worden gesteld dat de vrije marktideologie, die wereldwijd het onverteerbare maatschappelijk reilen en zeilen bepaalt, debet is aan het schrijnend `democratisch tekort'.

Aan de opheffing daarvan zullen de Europese verkiezingen geen enkele bijdrage leveren. Dat is enkel mogelijk door de gangbare marktideologie als `de wortel van het kwaad, die los staat van het partijpolitieke gekissebis, aan te merken. Helaas is niet te verwachten dat dit `het' thema zal zijn van de komende lijsttrekkersdebatten.

    • Wouter ter Heide