Dreigement Venezuela

Venezuela dreigt internationale waarnemers van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) en het Carter Center for Democracy uit te zetten. De waarnemers zijn in het land om toe te zien dat een handtekeningenactie die mogelijk tot een referendum over het presidentschap van Hugo Chávez kan leiden, eerlijk verloopt. De regering meent echter dat de waarnemers niet objectief zijn – hetgeen ze overigens ontkennen.