Belliot blijft bij standpunt kunstsubsidie

,,Een falende communicatie'' en het ,,ten onrechte niet voorleggen van plannen''. Dat waren de conclusies van de commissie Cultuur van de Amsterdamse gemeenteraad op het optreden van de wethouder van Cultuur, Hannah Belliot. Haar ambtenaren onderzoeken wat fout ging in de communicatie met de Kunstraad.

Aan de kritiek werd de wens verbonden nu snel uit de ,,impasse'' te geraken. Tijdens de vergadering gisteren kwam er geen antwoord op de vraag hoeveel geld er beschikbaar is voor de subsidies voor de Amsterdamse kunstinstellingen.

Wethouder Belliot stelde dat het erop ,,leek'' dat de Kunstraad een rekenfout had gemaakt in haar maandag uitgebrachte subsidieadvies, maar dat haar ambtenaren er nog onderzoek naar moesten doen. Belliot ontkende verkeerd te hebben gehandeld. Haar informatie zou glashelder zijn geweest en haar plannen zouden wel degelijk zijn besproken.

Het einde van de vergadering was weliswaar verzoeningsgezind, onderweg waren er diverse botsingen. Belliot: ,,Rookgordijnen? Wat nou. Het staat er letterlijk!'' Kalt (Amsterdam Anders/ De Groenen): ,,Dus iedereen is niet goed snik en u wel?''

Het conflict tussen wethouder en raadsleden begon maandag, nadat de Kunstraad haar advies had uitgebracht. Het adviesorgaan ontrafelde pas in een laat stadium een formulering in de adviesaanvraag van Belliot waaruit bleek dat er niet vier maar acht miljoen minder beschikbaar was voor subsidies. Na de kritiek van de Kunstraad op het ,,verhullend'' taalgebruik, stelden ook de raadsleden niet goed te zijn geïnformeerd. Na het horen van de secretaris van de Kunstraad en de wethouder stelde de commissie gisteren vast dat er met ,,toverformules'' was gewerkt.

De consternatie betrof ook het feit dat de wethouder enkele miljoenen voor speciale programma's had gereserveerd. De commissie stelde wel akkoord te zijn gegaan met de inhoud van die programma's, maar niet te zijn geraadpleegd over de financiering. De commissie heeft budgetrecht en moet toestemming verlenen. Slecht te spreken was de commissie bovendien, bij monde van VVD-lid Nederveen, over de toonzetting van een woensdagavond verstuurde brief van de wethouder waarin zij zich verweerde, en het daarin getoonde ,,dedain over de gesprekspartners''.