Akkoord over Zwitserse spaartegoeden

De Europese Unie geeft Zwitserland en Luxemburg de garantie dat hun bankgeheim blijft bestaan. Daarmee wordt de uitvoering mogelijk van het akkoord over belasting op spaartegoeden.

Hoge diplomaten van de EU-lidstaten kwamen gisteren tot een oplossing van het conflict. EU-ministers zullen naar verwachting volgende week hun fiat geven.

Vorig jaar bereikten de EU-lidstaten na lang touwtrekken al een akkoord over belastingheffing op spaartegoeden die EU-burgers in andere lidstaten aanhouden. Het akkoord was afhankelijk gemaakt van een `equivalente' overeenkomst met derde landen. Zwitserland ging vorig jaar al akkoord met een bronheffing op spaartegoeden, die oploopt van 15 procent in 2005 naar 35 procent in 2012. Drie kwart hiervan vloeit in de schatkist van het thuisland van de spaarder. België, Luxemburg en Oostenrijk voeren ook zo'n bronbelasting in. De overige EU-lidstaten gaan via hun belastingdiensten informatie uitwisselen over spaartegoeden van niet-ingezetenen.

Zwitserland kwam later met nieuwe eisen door de uitvoering van het spaargeldakkoord te koppelen aan toetreding tot het Schengen-akkoord over vrij personenverkeer. Het Schengen-akkoord wordt in de toekomst mogelijk uitgebreid tot fiscale samenwerking. Zwitserland wilde daarom de garantie dat het ook dan zijn bankgeheim kan handhaven. Daarop kwam Luxemburg met dezelfde eis, omdat Luxemburgse banken anders in het nadeel zouden zijn ten opzichte van hun Zwitserse concurrenten. Gisteren kreeg Luxemburg hierover toezeggingen. ,,Het lijkt nu rond te zijn'', aldus een Brusselse diplomaat.

Uiterlijk in juni moest een akkoord worden bereikt, omdat anders de regeling voor belasting op spaargeld niet volgens plan per 1 januari 2005 kon worden ingevoerd. Nu het obstakel met de Zwitserse regering uit de weg is geruimd, zullen naar verwachting ook de laatste problemen met dwergstaten als San Marino, Andorra en Monaco worden opgelost. Deze landen moeten ook de bronbelasting op spaargeld invoeren. Volgens de woordvoerder van eurocommissaris Bolkestein (Interne Markt) is ,,zeer goede vooruitgang'' geboekt. De Britse Kanaaleilanden, de Nederlandse Antillen en Aruba voeren ook bronbelasting in.