Weer grote controle milieuregels

In tien provincies is gisteren en vandaag voor de vierde keer de jaarlijkste milieuestafette gehouden.

Ruim duizend milieuambtenaren van provincies, gemeenten, waterschappen en politie controleerden vanaf 12 uur gistermiddag gedurende 24 uur intensief de naleving van milieuwetten en -regels.

Met uitzondering van Zuid-Holland en Friesland deden alle provincies mee. Er werd gecontroleerd op vele mogelijke milieuovertredingen, zoals het illegaal storten van afval, de aanwezigheid van zwerfvuil of autowrakken, naleving van het bouwstoffenbesluit en ook kleinere overtredingen zoals het betreden van een kwetsbaar natuurgebied.

Opsporingsambtenaren werkten bij de controle intensief samen. Veel overtredingen worden afgedaan met een bestuurlijke boete, bij zwaardere delicten volgt een strafrechtelijk traject. Ook wordt vaak een voorlopige dwangsom opgelegd. Dit betekent dat wanneer bij een hercontrole dezelfde overtreding wordt gesignaleerd een forse boete moet worden betaald.

De estafette is een idee van de provincie Limburg die er in 2001 mee begon. Later sloten andere provincies zich aan. Vorig jaar deden negen provincies mee. Toen werden enkele duizenden overtredingen geconstateerd. De resultaten van de actie worden volgende week bekendgemaakt.