Vertrek Bolkestein

In uw hoofdredactioneel commentaar n.a.v. het vertrek van de heer Bolkestein uit Brussel (NRC Handelsblad, 10 mei) merkt u op dat een Eurocommissaris weliswaar een ,,prestigieuze baan'' vervult, maar gelijkertijd stelt u dat deze geen ,,politieke functie'' heeft.

In de woorden van Chirac is het slechts een `fonctionnaire'. Dergelijke betiteling doet geen recht aan de werkelijkheid, en is overigens ook niet af te leiden uit de taakstelling van de Commissie zoals in de verdragen vervat. De tekst van de aanstaande Europese grondwet is duidelijk genoeg: ,,de Europese Commissie bevordert het Europees algemeen belang en neemt daartoe passende initiatieven.'' Een uitgesproken politieke taak die ook in het verleden zo is opgevat. U zou mensen als Hallstein, Mansholt en Delors, ieder ooit voorzitter van de Europese Commissie, tekortdoen hen slechts te zien als uitvoerder van instructies van de lidstaten.

    • Nico Wegter
    • Vertegenwoordiging in Nederland
    • Dir. Europese Commissie