Verlichting versus islam? 1

In NRC Handelsblad van 11 mei trekt Hans ter Mors van leer tegen Cyrille Offermans (8 mei) die de mening is toegedaan dat nieuw-rechts dweept met de Verlichting om zich vervolgens te kunnen afzetten tegen de inmiddels gekarikaturiseerde, onvrije, dogmatische islam.

Dat Ter Mors moslims ziet als mensen die niet openstaan voor debat, zegt meer over de emotionele beladenheid die Ter Mors aan het debat toeschrijft dan dat het antwoord geeft op de vraag of de islam inderdaad haaks staat op de Verlichting. Bovendien laat hij zich in met een welles-nietes-strijd of de Verlichting een linkse of een rechtse uitvinding zou zijn. Beide heren moet gewezen worden op het feit dat de Verlichting is ontstaan uit de bittere strijd om te overleven vanuit een oververtegenwoordigde, sociale onderlaag die onder miserabele omstandigheden leefde. Met de Verlichting valt dus niet te dwepen, noch door links, noch door rechts.

Daaruit volgt dat maatschappelijke, structurele problemen niet om een linkse of rechtse aanpak vragen, maar om oplossingsgericht denken.

Binnen de moslimgemeenschap wordt net zo druk gedebatteerd over maatschappelijke problemen als daarbuiten en heel veel moslims staan juist wel open voor discussie en polemiek. De media zouden het eens moeten proberen onder de minst opvallende, bescheiden moslims. Zij lijken immers onzichtbaar, omdat zij ondanks, of juist dankzij de verlichte islam zijn geïntegreerd.

    • Geeske Boulouize