Van der Laan wil extra advies Raad Cultuur

Staatssecretaris Van der Laan van (Cultuur) wil van de Raad voor Cultuur aanvullend advies over de cultuursubsidies. Bovendien is er 870.000 euro minder beschikbaar dan de Raad heeft geadviseerd.

Dit staat in een brief die Van der Laan vandaag heeft gestuurd aan de Raad voor Cultuur, die bijna een maand geleden zijn advies heeft uitgebracht voor de subsidies aan culturele instellingen in de periode 2005-2008. Van der Laan wil onder meer aanvullend advies over Het Toneel Speelt, Het Nederlands Danstheater, het Teylers Museum, Dichter aan Huis, Opera Spanga en Dutch Jazz Orchestra. ,,Het vragen om een aanvulling is heel gebruikelijk'', licht de woordvoerster van Van der Laan toe: ,,Het gaat daarbij om een verdere verduidelijking van het advies.''

Van der Laan vraagt geen aanvullend advies over de muziekinstellingen in Nederland. De muziekwereld had daar om gevraagd, omdat de Raad voor Cultuur enerzijds zeer positief is over de kwaliteit van met name de orkesten en anderzijds voor dezelfde orkesten een stevige korting adviseert. Bovendien had van der Laan gevraagd om duidelijke keuzes bij de bezuinigingen, terwijl de Raad bij de muziekinstellingen iedereen een beetje laat inleveren. Van der Laan geeft overigens wel nadrukkelijk aan dat ze ,,op basis van haar eigen verantwoordelijkheid tot andere conclusies kan komen'' dan de Raad.

De Raad adviseerde over een aantal cultuurinstellingen positief met de aantekening dat de financiering geheel of gedeeltelijk buiten het cultuurnotabudget gevonden zou moeten worden. ,,Dat geld is er niet'', zegt de woordvoerster van Van der Laan. Bovendien ligt het subsidiebedrag dat de Raad binnen de Cultuurnota heeft geadviseerd 870.000 euro hoger dan het beschikbare bedrag. ,,Wij hebben dus een nieuwtje voor de Raad.''

De Raad voor Cultuur is niet verrast, zegt een woordvoerster. ,,Het was erg moeilijk om exacte bedragen te geven, omdat de bedragen van het ministerie en van de instellingen nogal eens verschilden. Daar komt bij dat wij indicaties geven, geen heel nauwkeurige bedragen. Uiteindelijk is die 870.000 euro maar een kwart procent van het totale bedrag.''

WWW.NRC.NLBrief