School moet geweld altijd aangeven

Scholen moeten verplicht worden een veiligheidscoördinator aan te stellen. Bovendien moeten zij voortaan aangifte doen als leerlingen zich schuldig maken aan geweld, diefstal of bedreiging.

Dat staat in het Schoolveiligheidsplan dat de Algemene Onderwijsbond (AOb) vanmorgen gepubliceerd heeft.

Volgens AOb-voorzitter W. Dresscher is de school er in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor dat het klimaat op school veilig is. Daarom moet iedere school afspraken met leraren, ouders en leerlingen vastleggen. Ook in de CAO moet aandacht worden besteed aan veiligheid.

Vorige maand concludeerde de Onderwijsinspectie in haar onderwijsjaarverslag dat met name vmbo-scholen in de grote steden kampen met grote veiligheidsproblemen. Het geweld lijkt volgens de inspectie niet toe te nemen, maar verhardt zich. Zo gebruiken leerlingen vaker grof geweld of intimidatie.

Vier van de tien scholen in de vier grote steden zeggen de veiligheid van leerlingen en personeel niet langer te kunnen waarborgen. Minister Van der Hoeven (Onderwijs) zei onlangs dat veel scholen incidenten met leerlingen ,,verbloemen'', omdat zij geen slechte naam willen krijgen bij ouders.

Volgens de Algemene Onderwijsbond heeft de overheid het scholen niet makkelijk gemaakt. Zo mogen scholen lastige leerlingen alleen van school verwijderen als een andere school bereid is hen aan te nemen. Bijzondere scholen zijn, in tegenstelling tot openbare, nu verder niet verplicht om aangifte te doen als leerlingen zich schuldig maken aan misdrijven.

AOb-voorzitter Dresscher wil dat de wet verruimd wordt, zodat leraren anoniem aangifte kunnen doen. Bijzondere scholen moeten ook verplicht worden aangifte te doen en probleemjongeren moeten makkelijker van school gestuurd kunnen worden. Van der Hoeven heeft nog niet gereageerd op het plan. Zij komt binnenkort met een eigen voorstel.