Scheiding der machten

In zijn column getiteld `Geen bonus voor Balkenende' (NRC Handelsblad, 4 mei) kapittelt Sjoerd de Jong de premier over zijn reactie op het omstreden boek De weg van de moslim.

Ik citeer: Hij zinspeelde op een gerechtelijk verbod of andere juridische stappen en, erger gezien de scheiding der machten: op een aanpassing van de wet als dat niet mogelijk mocht blijken.

Hier geeft de columnist er blijk van weinig begrepen te hebben van het Nederlandse staatsbestel. Het behoort immers tot de core business van elk kabinet om te bevorderen dat wetten die niet langer voldoen, worden vervangen door betere wetten en om daartoe strekkende voorstellen ter goedkeuring voor te leggen aan de volksvertegenwoordiging.

De wetten stellen vervolgens de randvoorwaarden waarbinnen betrokkenen, met inbegrip van de rechtsprekende macht, kunnen opereren.

Over de vraag of de wetgeving in dit specifieke geval wel of niet voldoet valt te twisten, maar niet over vraag of het kabinet bevoegd is het initiatief te nemen tot aanpassing van de wet.

    • H. Roodenburg