Samenwerking van gemeente en markt bekroond

De vereniging van Nederlandse projectontwikkelaars Neprom heeft een nieuwe tweejaarlijkse prijs ingesteld voor de samenwerking van gemeentes en marktpartijen. Om voor de prijs in aanmerking te komen, waaraan een bedrag is verbonden van 25.000 euro, moet minstens de helft van het vastgoed voor de markt zijn ontwikkeld.

De eerste Neprom-prijs is vandaag toegekend aan de nieuwe woonwijk Nieuw Monnikenhuizen, op het voormalige terrein van voetbalclub Vitesse in Arnhem, een project van gemeente Arnhem en ontwikkelaar Johan Matser. Volgens de jury ,,staan hier stedenbouw, architectuur en de inrichting van de openbare ruimte op een hoog niveau en geven die blijk van een scherp oog voor het detail en voor de duurzaamheid op termijn. Blijkbaar is het wél mogelijk om het publieke domein niet als sluitpost van de exploitatie te beschouwen.'' Nieuw Monnikenhuizen werd twee jaar geleden ook bekroond met de Omgevingsarchitectuurprijs.

Bij de Neprom-prijs hoort ook een aanmoedigingsprijs, die toegekend is aan de wijk Nieuw-Crooswijk in Rotterdam, een project van Woningbedrijf Rotterdam, ERA Bouw en Proper Stok.

De ingediende projecten bieden volgens de jury een blik op toekomstige opgaven als het `zorgwonen', de herstructurering van de naoorlogse woonwijken, waterberging en het beheer van openbare ruimte door bewoners. De ingediende projecten liepen uiteen van de herontwikkeling van één fabrieksgebouw tot en met compleet nieuwe woongebieden. De Vinex-wijken scoorden wat betreft gedurfd opdrachtgeverschap minder hoog dan de binnenstedelijke locaties. In de jury zaten oud-minister Margreeth de Boer (voorzitter), directeur Aaron Betsky van het Nederlands Architectuurinstituut, de Leuvense planoloog Jan Schreurs, oud-directeur van Multi Vastgoed Gar Hendriks en publicist Jaap Huisman.