Rotterdam wil aanleg glasvezelnet

De gemeente Rotterdam overweegt de aanleg van een glasvezelnetwerk voor alle huizen en bedrijven in de stad. Wethouder Van Sluis (Economische Infrastructuur) zei gisteren tegen de gemeenteraad dat het college hier vóór de zomer een besluit over zal nemen.

De aanleg van een glasvezelnetwerk om de (kennis)economie te stimuleren wordt aanbevolen door een commissie onder voorzitterschap van oud-minister Andriessen (Economische Zaken). Andriessen bood zijn in opdracht van de gemeente vervaardigde rapport afgelopen maandag aan.

Volgens Andriessen is de aanleg van een glasvezelnetwerk ,,een belangrijke vestigingsfactor voor young professionals, kennisintensieve bedrijven en bedrijven uit de medisch-technologische sector''. Het aantrekken daarvan is volgens hem nodig wegens de in vergelijking met andere grote steden ,,lagere groeicijfers van Rotterdam''.

Volgens Andriessen worden deze lagere groeicijfers veroorzaakt doordat Rotterdam ondanks de aanwezigheid van een universiteit en een ,,sterk ontwikkelde medisch-technische sector'' te veel is gericht op industrie en logistiek en te weinig op ,,een snelle ontwikkeling richting kenniseconomie''. Andriessen meent dat ,,een toekomstvaste communicatie-infrastructuur net zo belangrijk is als een goede ontsluiting van de stad via water, weg en spoor''.

Daarbij gaat volgens hem niet alleen het bedrijfsleven, maar ook de gewone burger erop vooruit. Andriessen: ,,De communicatieverbinding tussen mensen, die ook vervlechting van culturen en interesses tot gevolg kan hebben, kan zeer positief uitwerken. Communicatienetwerken maken het mogelijk dat mensen van een aantal tribes tegelijk lid zijn. Tegelijk Harley-rijder, bankier en Feyenoord-fan.''

De kosten van de aanleg van het glasvezelnetwerk worden geraamd op 235 miljoen euro. Dit geld zou moeten worden opgebracht door marktpartijen, woningcorporaties en de gemeente zelf.

De aanleg zou ,,circa 3.395 extra banen binnen de regio in tien jaar'' tot gevolg hebben en de investering zou zich ,,binnen twaalf jaar terugverdienen''.

In een voorwoord bij het rapport betonen de verantwoordelijke wethouders Van Sluis en Janssens (Middelen) zich alvast enthousiast. ,,De commissie-Andriessen geeft met dit rapport een helder signaal dat Rotterdam moet gaan voor glasvezel'', aldus Van Sluis.