Limiet alcohol in verkeer omlaag

Minister Peijs (Verkeer) wil het toegestane alcoholpromillage voor beginnende automobilisten en motorrijders verlagen naar 0,2. Dat betekent dat één glas bier te veel is. Nu is het maximale promillage nog voor iedereen 0,5. Het kabinet zal naar verwachting morgen instemmen met het voorstel.

Ook een voorstel van Peijs en haar collega Donner (Justitie) om het boetesysteem te verzwaren, kan rekenen op instemming van de ministerraad. De twee CDA-bewindslieden willen hogere boetes voor recidivisten. Weggebruikers kunnen hun rijbewijs dan kwijtraken na enkele zware overtredingen, zoals veel te hard rijden of herhaaldelijk met alcohol op achter het stuur zitten. De nadere uitwerking van het voorstel moet voor de zomer klaar zijn.

Met de verlaging van het alcoholpromillage wil Peijs bereiken dat het aantal verkeersdoden weer omlaag gaat. Ze is geschrokken van eerder dit jaar beschikbaar gekomen cijfers, waaruit bleek dat het aantal verkeersdoden was gestegen van 1066 naar 1088. De positieve ontwikkeling van de afgelopen jaren leek daarmee te zijn gestopt. Aanvankelijk wilde Peijs de wet medio vorig jaar al aanpassen, maar toen werd besloten om de uitkomsten van internationaal onderzoek af te wachten.

Volgens onderzoekers zijn relatief veel jongeren betrokken bij ernstige ongelukken. De stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid heeft eerder berekend dat de verlaging van de alcoholgrens twaalf doden zal voorkomen. Het nieuwe boetesysteem maakt deel uit van de door Peijs' voorganger De Boer aangekondigde `rijbewijsrevolutie' en zou in 2006 van kracht moeten zijn. Ook de Kamer wil dat de boetes voor recidivisten omhoog gaan. De echte snelheidsduivels moeten hiermee aangepakt worden en niet de bestuurders die enkele kilometers te hard rijden.

:pagina ]

Peijs heeft ook nog eens 400 miljoen euro beschikbaar tot en met 2010 voor regionale maatregelen, zoals de aanleg van rotondes. Haar streven is om in 2010 het aantal verkeersdoden te hebben teruggebracht tot 900 per jaar.

Voor de organisatie 3VO gaan de maatregelen niet ver genoeg. De vereniging voor verkeersveiligheid wil een puntenrijbewijs voor iedereen. De organisatie beschouwt het rijbewijs niet als een vergunning voor het leven. Als mensen hebben aangetoond niet op een veilige manier aan het verkeer deel te nemen, moet het rijbewijs worden ingevorderd. Automobilisten moeten dan een hernieuwde opleiding volgen, en een examen doen, vindt 3VO. Bij een kwart van alle dodelijke verkeersongevallen speelt alcohol een rol. Niet alleen de jongeren, maar ook de bestuurders tussen de 35 en 50 jaar verdienen volgens 3VO speciaal aandacht omdat deze leeftijdsgroep juist drinkt terwijl er nog gereden moet worden. De laatste jaren wordt de combinatie van alcohol en drugs steeds vaker aangetroffen bij jonge verkeersslachtoffers.