Karel van het Reve

Het nieuwsfeit in uw krant van 5 mei over Karel van het Reve kwam mij enigszins bekend voor.

Toen ik de bundel `Luisteraars' (een verzameling columns voor de Wereldomroep, uitgegeven in 1995) er op nasloeg, wist ik weer waarom. Van het Reve maakte in de column `Drees', vandaag precies 18 jaar geleden uitgesproken, al melding van het genoemde voorval met de BVD.

,,Mijn eerste contact met Drees kreeg ik toen een studente zich bij mij beklaagde dat twee ambtenaren van de Binnenlandse Veiligheidsdienst haar onder het uiten van min of meer bedekte dreigementen hadden proberen over te halen voor die BVD te gaan werken. Die dreigementen bevielen mij niet.''

Van het Reve gaf voor de radio echter wel een ander verloop van de gang van zaken. Dit wellicht uit waardering voor Drees, van wie van het Reve, ook in andere columns, hoog opgeeft. Of misschien betrof het een afspraak tussen beide heren. We zullen het ongetwijfeld kunnen lezen in de eerdaags te verschijnen biografie.

,,Een paar dagen kreeg ik een keurig briefje van Drees, waarin hij schreef dat die ambtenaren ondervraagd waren en hadden verklaard dat zij die studente, haar naam was Tineke, helemaal niet bedreigd hadden. Dat was dus een geval van twee getuigen tegen een, en daarmee was de zaak afgedaan.''

    • Eric Spaans