ICN helpt bij registratie erfgoed Afrika

Tweehonderdzestig Afrikaanse erfgoedinstellingen hebben deze week een cd-rom ontvangen waarmee zij hun collecties digitaal in kaart kunnen brengen.

De computersoftware is ontwikkeld door de Nederlandse stichting MuseumDepot.org en geschonken aan musea, bibliotheken en universiteiten in landen als Kameroen, Kenia, Zambia en Nigeria.

Het initiatief kwam van de grond na een oproep van de African Council of Museums (AFRICOM). Volgens Floris Guntenaar, mede-oprichter van MuseumDepot, was er in Afrika dringend behoefte aan een systeem voor registratie van het niet-tastbare erfgoed. ,,Oftewel alles wat niet in een depot past. Denk aan verhalen, dansen en muziekuitingen. Uniek aan dit programma is dat behalve beelden ook audio- en videobeelden kunnen worden opgenomen.'' Op deze manier kan voorkomen worden dat dit materiaal verloren gaat. Daarnaast is digitalisering van erfgoed een goed middel tegen ongeoorloofde handel.

Het zogenaamde MuseumD-System is een al bestaand programma voor digitale objectregistratie dat de afgelopen jaren door MuseumDepot werd ontwikkeld in samenwerking met het Instituut Collectie Nederland (ICN). ,,Normaal gesproken betalen musea rond de tienduizend euro voor dergelijke software'', zegt Guntenaar. ,,De Afrikaanse musea betalen 150 euro.'' Voor de productiekosten van de cd-rom is een bijdrage gevraagd aan het ministerie van OCenW.

In juni zal een team van instructeurs afreizen naar Dakar om ruim driehonderd medewerkers van zo'n tweehonderd instellingen vertrouwd te maken met het MuseumD-System. Ook heeft Stichting MuseumDepot.org plannen om het verspreidingsgebied van de software uit te breiden naar Azië en Zuid-Amerika.