Hannah Belliot in de tegenaanval

De Amsterdamse wethouder van Cultuur Hannah Belliot is in de tegenaanval gegaan. Haar adviesorgaan, de Amsterdamse Kunstraad, en gemeenteraadsleden, zeggen niet goed door haar te zijn geïnformeerd over een onverwachte extra bezuiniging op Amsterdamse kunstinstellingen. In een brief die zij gisteren aan de raadsleden verstuurde, schrijft zij: ,,Deze verwijten werp ik verre van mij.''

De wethouder wordt verweten vier miljoen aan de kunstinstellingen te ontrekken en dat geld te reserveren voor eigen programma's. Bron van misverstand is dat het overal vermelde budget van 74,9 miljoen nog moest worden teruggerekend naar het prijspeil van 2002. Dat verschil, 5,5 procent, betekende dat de Kunstraad vier miljoen minder kon toewijzen.

Belliot schrijft in haar brief dat de gemeenteraadsleden en de Kunstraad rekenfouten maken. De Kunstraad zou een te hoog percentage hanteren, waardoor het budget niet 4 miljoen maar 2,1 miljoen minder zou zijn. Tegelijk zouden de `stelposten' voor haar eigen programma's verkeerd zijn gelezen. Nieuw zou slechts een bedrag van 2,2 miljoen voor haar programma's. ,,Men doet alsof ik een speeltje voor mijzelf van 4 miljoen heb gecreëerd'', zegt Belliot in een mondelinge toelichting. ,,Ik heb het haarscherp uitgelegd. De Kunstraad doet alsof hij van niets weet, maar ik heb het maanden geleden zwart op wit uitgelegd. De Kunstraad meldde te begrijpen wat het budget was.'' Bert Janmaat, woordvoerder van de Kunstraad: ,,Ik ben benieuwd waar dat staat. Ik word niet graag voor leugenaar uitgemaakt.''

Heeft de Kunstraad een rekenfout gemaakt? ,,Nee'', zegt Janmaat, ,,Dat percentage van 5,575 staat in de adviesaanvraag.'' En hoe komt hij aan de 4 miljoen voor eigen programma's van Belliot? Daarover zegt Janmaat nu: ,,Het gaat erom dat die vier miljoen niet beschikbaar meer was voor advies. Ook de post `Kapitaallasten' onder `Doorlopende lasten neemt toe met 1,8 miljoen.'' Belliot zegt daarop: ,,Dat is een reservering voor problemen met lekkende gebouwen de afgelopen jaren.''

Vanmiddag wordt het politieke conflict besproken in de raadscommissie Cultuur.

    • Ron Rijghard