Geen compromis VUT

Het overleg tussen de sociale partners over prepensioen en de levensloopregeling is voorlopig definitief mislukt. De partijen, gisteren `klassiek' verdeeld in kampen van de werkgevers- en werknemersverenigingen, konden het niet eens worden over een compromisvoorstel van MKB Nederland.

De consequenties van het uitblijven van een onderhandelingsresultaat kunnen groot zijn. Het kabinet liet de Tweede Kamer vorige week weten dat het de fiscale begunstiging van het prepensioen volledig wil afschaffen, nu de sociale partners niet vóór 1 mei met een gezamenlijk voorstel waren gekomen. En dat zou het weer het einde betekenen van de loonmatigingsafspraak uit het Najaarsakkoord en het begin van acties van de vakbonden.

De sociale partners hebben de moed nog niet opgegeven. Aanstaande dinsdag spreken zij het kabinet in het Voorjaarsoverleg, en voor die tijd vindt er nog koortsachtig informeel overleg plaats. De discussie gaat over het maximale bedrag dat werknemers onder een fiscaal gunstige regeling kunnen sparen. Dat bedrag bepaalt op welke leeftijd werknemers kunnen ophouden met werken, en wordt uitgedrukt in percentages van het jaarloon.

De werkgevers stelden gisteren een percentage van 275 procent voor: 2,5 jaar prepensioen tegen 70 procent van het loon, en 1 jaar levensloop tegen 100 procent. De bonden wezen het voorstel af als te mager. Zij zitten formeel nog op 310 procent, maar zijn in de onderhandelingen gezakt tot 300.