Esten willen geld zien uit Moskou

Estland wil Rusland dwingen tot compensatie voor de schade die de sovjetbezetting in Estland heeft aangericht. Niet zeker is of Rusland juridisch tot betaling kan worden gedwongen, maar de kans dat Rusland betaalt is zeer klein. De eis zal zeker tot kwade reacties leiden in Moskou.

4