Economie van Nederland laat weer groei zien

De Nederlandse economie groeit weer. Na een krimp van 0,7 procent over heel 2003 bedroeg de economische groei in het eerste kwartaal van dit jaar 0,8 procent op jaarbasis.

Dit blijkt uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De groei van het bruto binnenlands product (bbp) was hoger dan analisten hadden verwacht.

Met de opleving sluit Nederland aan bij andere landen in de eurozone, al zijn de uitkomsten daar gunstiger. Duitsland maakte vanmorgen voorlopige cijfers bekend over het eerste kwartaal. Daar groeide de economie met 1,5 procent ten opzichte van vorig jaar. Ook Frankrijk toonde gisteren een groei van 1,5 procent. O. Issing, de topeconoom van de Europese Centrale Bank, noemde de Franse cijfers gisteren ,,zeer bemoedigend''. Hij stelde dat de oplopende olieprijs weliswaar een risico is, maar dat de herwonnen vaart van de Europese economie daar vooralsnog ruim tegenop weegt.

De Nederlandse economie profiteerde in het eerste kwartaal vooral van een stevige opleving van de investeringen. Die namen toe met 3,7 procent. Het is de eerste keer sinds begin 2001 dat de investeringen groeiden. Een hogere groei van de export ten opzichte van de import zorgde voor een positieve bijdrage aan de economische groei.

De consumptieve bestedingen door huishoudens, die het zwaarst wegen in de telling van het bbp, namen in het eerste kwartaal nog wel af, met 0,3 procent, maar veel minder dan vorig jaar. De groei van de overheidsbestedingen zakte in, door de bezuinigingen van het kabinet.

Gerekend van kwartaal op kwartaal begon de omslag van de economie al eerder, in de herfst van vorig jaar. Op kwartaalbasis groeide het Nederlandse bbp in het eerste kwartaal met 0,4 procent. De groei in het laatste kwartaal van 2003 werd door het CBS vanmorgen opwaarts herzien tot 0,5 procent.

Analisten waren vanmorgen positief verrast door de cijfers. Het Centraal Planbureau ging in maart voor heel 2004 uit van een economische groei van 1,25 procent. De meeste analisten en internationale organisaties verwachtten tot nu toe een lagere groei.

Zowel de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling als het Internationaal Monetair Fonds rekent met een groei van 0,9 procent in 2004. Zakenbank Morgan Stanley, die een zelfde raming hanteert, liet vanmorgen echter weten zijn prognoses wellicht te zullen verhogen. Kempen & Co noemde met name de opleving van de investeringen onverwacht positief.

Het CBS meldde vanmorgen dat de werkgelegenheid in het eerste kwartaal afnam met 1,6 procent. Het is gebruikelijk dat ontwikkelingen op de arbeidsmarkt achterlopen bij de conjunctuur. De arbeidsproductiviteit daalde in het eerste kwartaal met 2 procent.

herstel: pagina 13