Denen niet uit Irak

De bijna 500 Deense militairen in Irak zullen daar ook na 30 juni blijven. Volgens de conservatieve Deense premier Anders Fogh Rasmussen heeft de regering een parlementaire meerderheid voor voortzetting van de Deense aanwezigheid. Voorwaarde is wel dat de Iraakse interimregering die na de soevereiniteitsoverdracht op 30 juni aantreedt, de Denen daar om vraagt.

De Deense militairen zitten in het zuiden van Irak en vallen onder het Britse commando. Mogelijk krijgen ze een groter gebied onder hun hoede, omdat de Britten zich meer op Basra zouden willen concentreren. Volgens minister van Defensie Sören Gade zal de Deense regering te zijner tijd ,,met de Iraakse regering overleggen over de rol van de Deense soldaten''.

Premier Rasmussen lag afgelopen weken zwaar onder vuur omdat hij op verkeerde gronden aan de oorlog zou hebben meegedaan. Een inmiddels ontslagen veiligheidsagent verklaarde in een krant dat Rasmussen de dreiging met massavernietigingswapens sterk had overtreden. Minister van Defensie Svend Aage Jensby trad eind april af, omdat hij zijn boekje te buiten ging door in een tv-programma openlijk te spreken over een besloten vergadering van de parlementscommissie voor de veiligheidsdiensten.