CDA en VVD boos op D66 over missie

CDA en VVD oefenen druk uit op D66 om als coalitiepartijen één lijn te trekken bij de beslissing over verlenging van de Nederlandse militaire missie in Irak.

De fractieleiders Verhagen (CDA) en Van Aartsen (VVD) hebben zich gisteren in die zin uitgelaten. Zij ergeren zich er aan dat D66 al op voorhand van zins lijkt niet in te stemmen met een nieuwe missie na 17 juli. Volgens CDA-fractieleider Verhagen maakt D66 zich schuldig aan ,,wegkruipen'', zo zei hij gisteren tijdens een werkbezoek in Goes. Coalitiegenoten moeten ,,niet alleen akkoord gaan met de makkelijke besluiten, maar ook de moeilijke voor [hun] rekening willen nemen.''

VVD-fractieleider Van Aartsen verweet D66-leider Dittrich gisteren tijdens een bezoek aan Polen het debat over Irak op ,,de verkeerde toon'' te voeren. Van Aartsen karakteriseerde de houding van D66 als `we gaan weg tenzij we niet anders kunnen'. De Kamerleden Dittrich en Bakker hebben gezegd dat de kans klein is dat D66 instemt met een nieuwe militaire missie in Irak, vanwege de verslechterende veiligheid en de Amerikaanse politieke opstelling. Dittrich legt een verband met het schandaal rond de Amerikaanse martelingen.

Ook het CDA twijfelt bij monde van buitenlandwoordvoerder Eurlings over de veiligheidssituatie in Irak, maar Verhagen onderstreepte dat het CDA wacht op het kabinet voordat het zich uitspreekt. Hij noemde een nieuwe uitzending van militairen ,,een belangrijk onderdeel'' van het regeringsbeleid. De VVD is stelliger over verlenging. Volgens Van Aartsen roepen de Nederlandse troepen in Irak minder verzet op dan de Amerikaanse en Britse troepen, omdat Nederland ,,niet wordt gepercipieerd als een semi-bezettingsmacht'', zo zei hij in Warschau.

In de komende weken moet het kabinet beslissen of de Nederlandse militairen na 17 juli in Irak blijven. Als het kabinet voor verlenging kiest, kan het waarschijnlijk ook zonder D66 rekenen op een Kamermeerderheid, door steun van LPF en SGP. Het is ongebruikelijk dat niet alle coalitiepartijen een vredesmissie steunen. Alleen de VVD onthield vorig jaar steun aan een vredesoperatie in Liberia.

Zes leden van de vaste Tweede-Kamercommissie voor Defensie vertrekken vanavond naar Irak voor een bezoek aan de militairen.