Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Politie, recht en criminaliteit

Bouwer Dura heeft spijt van fraude

Bouwconcern Dura Vermeer heeft spijt van het jarenlang plegen van vooroverleg en het maken van prijsafspraken. Niet eerder heeft een bouwbestuurder zich zo uitgelaten over de bouwfraude-affaire.

Bestuursvoorzitter D. van Well van Dura Vermeer zegt vandaag in deze krant dat hij er spijt van heeft dat zijn onderneming meedeed aan bouwkartels. ,,Ik zou tegen de Nederlandse samenleving kunnen zeggen: `sorry dat dit met onze bedrijfstak gebeurd is'.''

Vanwege de mogelijke juridische implicaties hielden bestuurders van bouwbedrijven zich tot op heden op de vlakte. Dura Vermeer heeft afgelopen maand gegevens over betrokkenheid bij bouwkartels ingeleverd bij kartelautoriteit NMa. Van Well: ,,Dura Vermeer heeft deel uitgemaakt van een branchebreed overleg.'' Wel maakt de bouwer daarbij de kanttekening dat volgens hem opdrachtgevers niet benadeeld zijn, omdat de bouwbedrijven de prijzen niet verhoogd zouden hebben.

Dura Vermeer hoort tot de tien grootste Nederlandse bouwers. Het bedrijf heeft een omzet van iets minder dan 1 miljard euro, ruim 3.500 werknemers en is behalve bij woning- en kantorenbouw betrokken bij grote infrastructurele bouwprojecten zoals de Betuwelijn, de hogesnelheidslijn en de Amsterdamse Noord-Zuidmetrolijn.

Afgelopen week maakte de bouwer bekend als gevolg van de verslechterde martkomstandigheden en de door de NMa opgelegde boete van 11,6 miljoen euro vorig jaar verlies te hebben geleden. Dat bedrag is vergelijbaar met een voor Dura Vermeer gebruikelijke jaarlijke winst. Vorig jaar moest de bouwer meer dan 10 procent van het personeel ontslaan.

Volgens Van Well had de bouwsector de illusie een maatschappelijk geaccepteerd normbesef te hebben. ,,Dat blijkt nu anders te zijn.''

Volgens Van Well wisten nagenoeg alle bestuurders die binnen het bedrijf carrière gemaakt hebben van het illegale overleg en de onderlinge afspraken. Dat niemand er iets tegen deed, was volgens hem ingegeven door angst voor boetes en vervolgingen. ,,De onderlinge band met bouwers was sterker dan de band met de buitenwereld'', zegt de bouwer nu.

Vorige week maakte de Nederlandse Mededingingsautoriteit bekend dat ruim 400 ondernemingen documenten over deelname aan hebben aangeleverd. Daarmee ontlopen de ondernemingen uitsluiting van toekomstige overheidsopdrachten. Wel staat vast dat zij boetes krijgen voor het overtreden van de mededingingswet. Dit aanleveren van documenten – ,,eigenlijk het verklikken van je collega's'' – was volgens de bouwbestuurder ,,een enorme cultuuromslag''.

vraaggesprek : pagina 14