AZN verwerkt 628.000 ton afval

Afvalverbranding Zuid-Nederland (AZN) in Moerdijk heeft een goed jaar achter de rug. Het bedrijf verwerkte in 2003 ruim 628.000 ton afval. Dankzij een kostendaling en een hogere opbrengst van de opgewekte stoom kon de afvalverbrander de verwerkingsprijs per ton met 8,8 procent verminderen tot 93,60 euro. Bij een omzet van 88,4 miljoen euro behaalde het bedrijf een winst van 2,1 miljoen. De afvalverbrander heeft er grote moeite mee dat Nederland nog steeds veel brandbaar afval exporteert. Vorig jaar was dat ruim 3,5 miljoen ton.