Vrouw doneert haar broer halve lever

Een Nederlandse 53-jarige vrouw heeft haar halve lever afgestaan aan haar doodzieke broer die zou sterven als hij geen nieuwe lever kreeg. Het was de eerste succesvolle levertransplantatie met een levende donor in Nederland. De operatie is vorige week uitgevoerd in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam en broer en zus maken het op het ogenblik goed.

Levertransplantatie waarbij een levende donor een deel van zijn lever afstaat is mogelijk doordat een lever een goed regeneratievermogen heeft en weer aangroeit tot zijn oorspronkelijke omvang. Dat gebeurt zowel in de donor als in de ontvanger. De donor loopt een risico van 1 op 100 om door de ingreep te overlijden.

Levertransplantatie met een levende donor is in enkele andere landen al routine. In de Verenigde Staten krijgt 1 op de 10 levergetransplanteerden een deel van een lever van een levende donor, meestal van een familielid of partner. In Japan en Taiwan komen veel meer donorlevers uit levende donoren, omdat de in het Westen gebruikelijke transplantatie uit hersendode donoren er tot 1997 niet was toegestaan.

Het nijpend tekort aan hersendode donoren heeft geleid tot onderzoek naar mogelijke andere donoren. Jaarlijks voeren de drie Nederlandse levertransplantatiecentra ruim 100 levertransplantaties uit. Er staan ook steeds ruim 100 patiënten op de wachtlijst, maar voor lang niet iedereen komt op tijd een donorlever beschikbaar. In 2002 stierven 15 wachtende patiënten. Bij niertransplantaties zijn levende donoren (die een van hun beide nieren afstaan) al veel gebruikelijker. In de VS komt 80 procent van de nieren van een levende donor. In Nederland is dat ongeveer 30 procent.