Schadebeperking

Roekeloosheid maakt plaats voor behoedzaamheid. Zo luidt een mogelijke interpretatie van het besluit van Citigroup om de lopende rechtszaken over zijn bemoeienissen met het failliete telecomconcern WorldCom voor 2,65 miljard dollar te schikken. De bank moet bloeden voor de zonden die in het tijdperk van de internetzeepbel zijn begaan. Alles bij elkaar heeft Citigroup nu zo'n 9,3 miljard dollar opzij gezet om zijn betrokkenheid af te dekken bij de twee grootste faillissementen uit dat tijdperk, die van WorldCom and Enron, en bij de schandalen over de Wall Street-analisten en hun methoden om interessante beursintroducties aan te prijzen. Hoewel het veel geld lijkt, wordt het bedrag van 2,65 miljard dollar voor het Worldcom-gelag waarschijnlijk gerechtvaardigd door het vermoeden dat een juryrechtszaak tot een nog veel grotere schadepost had kunnen leiden. De stemming in de VS is nog steeds wraaklustig, zoals vorige week bleek uit de snelle veroordeling van voormalig zakenbankier Frank Quattrone.

De grootste financiële instelling ter wereld had veel te verliezen voor een jury van doorsneeburgers die graag `een overwinning voor de kleine belegger' zouden boeken. Voor de aandeelhouders is het de vraag of topman Charles Prince gelijk heeft als hij zegt dat door deze voorzieningen ,,alle juridische perikelen achter de rug zijn''. Het is niet zo eenvoudig om daarover een oordeel te vellen. Hoewel Worldcom inderdaad verleden tijd is, moet de Enron-zaak nog worden afgewikkeld. Citigroup beweerde nog maar kortgeleden zich adequaat tegen zulke tegenslagen te hebben ingedekt. Maar iedere keer dat de voorzieningen worden aangevuld, verhogen advocaten de schadeclaims die zij namens hun cliënten hopen te verzilveren. De rekening voor Citigroup zal hoe dan ook de hoogste zijn van heel Wall Street. Dat houdt slechts ten dele verband met de omvang van het concern. Onder de vroegere topman Sandy Weill lijkt de bank achteraf gezien te scherp aan de wind te hebben gevaren. Weill toonde zich bereid het niet zo nauw met de regels te nemen toen hij er bij analist Jack Grubman op aandrong zijn beleggingsadviezen te heroverwegen. De erfenis van Weill op het gebied van de waardevermeerdering voor de aandeelhouders staat nog steeds overeind, maar iedere verhoging van de post juridische voorzieningen doet daar een beetje afbreuk aan. En er zouden meer verrassingen kunnen komen.

Onder redactie van Hugo Dixon.

Voor meer commentaar: zie www.breakingviews.com.

Vertaling Menno Grootveld.

    • Rob Cox