Rechters kunnen werk aan

De rechterlijke macht heeft vorig jaar alle door het openbaar ministerie aangedragen zaken in behandeling kunnen nemen, ondanks een stijging van het aanbod met 15 procent ten opzichte van 2002. In het eerste kwartaal van 2004 had de zittende magistratuur zelfs meer zaken in behandeling kunnen nemen dan het OM aanleverde.

Dat blijkt uit het jaarverslag van de Raad voor de Rechtspraak, dat vanochtend is gepresenteerd. De afgelopen jaren konden de rechtbanken de toestroom van zaken juist niet aan. De Raad voor de Rechtspraak is verantwoordelijk voor de planning en de begroting van alle 19 rechtbanken, de vijf gerechtshoven en de twee bijzondere appèlcolleges in Nederland.

Voorzitter A. van Delden zegt in een toelichting op het jaarverslag dat het hij niet weet waarom het openbaar ministerie minder zaken aanlevert dan tevoren is afgesproken. ,,Gaande het jaar kregen we signalen van de zogeheten `rookmelders', de lijst van risico-indicatoren bij de parketten, dat ze niet meer `panklare zaken' konden afleveren.'' Ook de top van het OM, het college van procureurs-generaal, heeft nog geen verklaring voor het geringere aantal zaken. ,,We hebben de rapportage over de eerste vier maanden van 2004 nog niet binnen'', aldus een woordvoerster. ,,Wel hebben we inmiddels gebeld met de hoofdofficieren van de 19 arrondissementen om te achterhalen of er inderdaad minder zaken dan overeengekomen worden aangeleverd'', zegt ze. ,,Maar ook daaruit kunnen we nog niet opmaken of het zo is en wat daarvan de oorzaken zouden kunnen zijn.''

Van Delden zegt in deze krant `benauwd' te zijn voor de consequenties van het wetsvoorstel dat spreekrecht van slachtoffers op zittingen mogelijk maakt. De Eerste Kamer ging daar gisteren mee akkoord. ,,Dat kan zeer onbevredigend en zelfs onaangenaam verlopen. Zeker als de dader of zijn advocaat het slachtoffer ook nog mogen ondervragen. En het klinkt ordinair, maar ik maak me ook zorgen over het tijdsbeslag.''

interview: pagina 3

hoofdartikel: pagina 9