Plan prepensioen bonden duurder

Het voorstel van vakbonden en werkgevers over prepensioen en verlofsparen is honderden miljoenen duurder dan de variant van het kabinet. Het verschil loopt op van 600 miljoen in 2006 tot 1,1 miljard in 2011. Dat blijkt uit vertrouwelijke berekeningen van het kabinet. De vakcentrales FNV, CNV en MHP en de werkgeversorganisaties MKB-Nederland en LTO Nederland willen dat werknemers op hun 62ste met prepensioen kunnen. Verder moeten zij een jaarsalaris belastingvrij kunnen opsparen voor verlof. Uit de berekeningen blijkt dat dit plan in 2006 1,2 miljard euro kost.