Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Zorg

Minder vaccinatie in deel van land

Steeds meer zuigelingen krijgen niet of niet op tijd hun prikken tegen besmettelijke kinderziektes en aandoeningen als kinkhoest, mazelen en polio.

Bij kleuters en kinderen op de lagere school blijft de vaccinatiegraad redelijk stabiel, al daalt die in een deel van het land. Dit blijkt uit een overzicht dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg vandaag heeft gepubliceerd.

De Inspectie constateert dat de vaccinatiegraad, op 1 januari 2003, in Nederland nog steeds hoog is. Maar zij signaleert wel een dalende trend. Die doet zich niet voor in het gebied waar de vaccinatiegraad van oudsher relatief laag is. In de `bible belt' – Zeeland, delen van Zuid-Holland en Gelderland waar ouders om godsdienstige redenen hun kinderen niet laten enten – stijgt het percentage gevaccineerden. In gebieden als Kennemerland, West-Friesland, de Utrechtse Heuvelrug en de streek rondom Den Haag is sprake van een daling. Door die ontwikkeling is de kans groot dat wanneer polio of mazelen weer de kop opsteekt, epidemieën zich over een groter gebied voordoen, zo waarschuwt de Inspectie. Landelijk bezien blijft Nederland met een vaccinatiegraad van rond de 95 procent ruim boven de normen van de Wereldgezondheidsorgansatie (die afhankelijk van de ziekte uiteenlopen van 80 tot 90 procent).

In het rapport signaleert de Inspectie dat ouders, onder meer in theosofische kring, steeds vaker geloof hechten aan degenen die `zonder wetenschappelijke onderbouwing' waarschuwen voor de gevaren van vaccinaties. Daarbij worden vaak ten onrechte grote risico's aan vaccins toegeschreven.

De Inspectie vindt het wel terecht dat er almaar hogere eisen aan de vaccins worden gesteld, maar constateert ook dat verbetering ervan bij de farmaceutische industrie geen hoge prioriteit heeft. Zij wijt dat aan de hoge ontwikkelingskosten, waar een bescheiden opbrengst tegenover staat. Wereldwijd leveren vaccins 6,5 miljard dollar op, dit is maar net iets meer dan een middel als Viagra in zijn eentje oplevert.