LTO kritisch over landbouwhervorming

Landbouworganisatie LTO Nederland steunt niet zonder meer het gisteren gelanceerde plan van eurocommissarissen Lamy (Handel) en Fischler (Landbouw) om de handelsverstorende exportsubsidies voor agrarische producten af te schaffen en zo het wereldhandelsoverleg weer vlot te trekken. LTO-voorzitter Gerard Doornbos ziet niets in een ,,eenzijdige ontwapening'' van Europa ten opzichte van de VS. ,,En daar begint het zo langzamerhand wel een beetje op te lijken.''

Na de grote landbouwhervorming van vorig jaar in Luxemburg en de recente afbouw van steun voor mediterrane producten, vindt Doornbos het tijd dat de Amerikanen eerst de bescherming van hun veehouders, katoenboeren en akkerbouwers verminderen. ,,Ze zeggen wel dat ze onze stappen toejuichen, maar ze doen weinig.''

,,Over liberalisering van de landbouw valt met ons goed te praten'', zegt Doornbos. ,,Maar op voorwaarde dat de Amerikanen ook gaan bewegen en dat de steun geleidelijk wordt afgebouwd. Anders krijgt het inkomen van de boeren een te grote schok te verwerken.'' De Nederlandse landbouw is voor het merendeel ongesubsidieerd. Varkenshouders, tuinders en pluimveehouders werken zonder steun uit Brussel. De gevolgen van afschaffing van exportsubsidies blijven beperkt tot suikerbietenboeren en melkveehouders. Doornbos is tegen een abrupte afschaffing van de exportsubsidies voor suiker. ,,Dan valt ineens de bodem weg onder het inkomen van veel akkerbouwers. Ontwikkelingslanden hebben al gezegd dat zij liever hebben dat Europa minder suiker produceert dan dat de subsidies worden afgeschaft.''

Het wegvallen van de exportsubsidies op melkpoeder zal voor Nederlandse melkveehouders ook geen ingrijpende gevolgen hebben. ,,De Nederlandse melkveehouderij richt zich voornamelijk op hoogwaardige zuivel. Daar wordt veel meer mee verdiend. Slechts een klein percentage wordt in melkpoeder omgezet.'' Mogelijk heeft het wegvallen van de steun voor melkpoeder zelfs een gunstig effect. ,,Boeren zullen zich nog meer gaan richten op producten met meer toegevoegde waarde.''

    • Arnoud Veilbrief