Kunstsector in Amsterdam ziet huren stijgen

Culturele instellingen in Amsterdam krijgen naast de bezuinigingen ook te maken met forse huurverhogingen. Ruim twintig instellingen in Amsterdam huren hun onderkomen van het stadsdeel Centrum, dat de huren wil verhogen om ze ,,kostendekkend'' te maken. Tot de getroffen instellingen behoren De Kleine Komedie, De Melkweg en Paradiso.

Ook particuliere verhuurders verhogen de huren. In sommige gevallen gaat in een paar jaar om een verdubbeling van de huur.

Dat blijkt uit het advies voor het gemeentelijke kunstenplan van de Amsterdamse kunstraad. Uit een concept-convenant over de huren blijkt dat de accommodaties zullen worden geconfronteerd met ,,buitensporige huurverhoging'', stelt de kunstraad. Het is de raad niet duidelijk wat ,,kostendekkend''inhoudt en hoe die kosten berekend worden. Volgens de kunstraad zullen sommige instellingen die van particulieren huren gedwongen worden om te zien naar een ander onderkomen.

Volgens Bert Janmaat van de Kunstraad gaat er een soort ,,vierkante meter prijs'' gelden, wat bij dergelijke grote instellingen behoorlijk oploopt. Het stadsdeel claimt volgens hem inkomsten die haar niet toekomen. ,,Die panden zijn bijvoorbeeld in waarde gestegen door investeringen in het verleden door de centrale stad. Dat kan een stadsdeel dan niet zomaar naar zich toetrekken.''

Voor theater De Kleine Komedie betekent de huurverhoging door stadsdeel Centrum dat in drie jaar de huur van 60.000 euro naar 130.000 zal stijgen. Volgens directeur Joost Nuissl van de Kleine Komedie is de huurverhoging van het stadsdeel niets anders dan een ,,verkapte manier'' om te verdienen aan de kunstbegroting van de gemeente Amsterdam. ,,Voorheen kregen we subsidie van de stad en betaalden we de huur aan de stad. Nu gaat een deel van het geld van de stad via ons naar het stadsdeel.''

Een woordvoerder van het stadsdeel Centrum zegt dat er slechts sprake is van het ,,optrekken van de huren naar veen acceptabel niveau'' die de kosten dekken. De huidige lage huren, veelal voor monumentale panden, zijn volgens de woordvoerder een ,,erfenis van de centrale stad''. ,,Ze betalen soms echt absurd lage huren. En wat wij vragen is nog steeds een derde van het commercieel tarief.''

Maar volgens Nuissl gaat het juist fout doordat het stadsdeel de huren spiegelt aan die in de commerciële sector. ,,Ons gebouw is 227 jaar oud. Het hoort bij het culturele erfgoed. Het is geen casino of een hotel.''