Kamer wil uitleg van Peijs

De PvdA-fractie in de Tweede Kamer wil opheldering van minister Peijs (Verkeer en Waterstaat) over de besteding van door haar ontvangen Europese subsidiegeld. Dit blijkt uit schriftelijke vragen van het Kamerlid Dijksma.

De vragen zijn gebaseerd op het bericht gisteren in NRC Handelsblad dat Peijs de Europese vergoeding voor medewerkers gedeeltelijk en via een omweg liet overmaken op haar privé-rekening. Een bedrag van ruim 11.000 euro werd volgens de mededeling van Peijs' accountant teruggestort nadat deze krant er vragen over had gesteld. Dijksma vraagt hierover het oordeel van Peijs zelf. Ze wil ook inzage in de rekeningen van de stichting die Peijs en haar echtgenoot hadden opgericht voor uitbetaling van het personeel.

De minister ontving de Europese vergoeding in de tijd dat ze werkzaam was als Europarlementariër voor het CDA. Het geld, bedoeld voor haar medewerkers, kwam op de rekening van de stichting binnen. Een van de medewerkers verrichtte echter ook werkzaamheden voor het CDA-Kamerlid Verburg. Die betaalde aan Peijs hiervoor een vergoeding en dat bedrag werd weer overgemaakt op een gewone privé-rekening, zo bevestigde Peijs desgevraagd. Nadat de vragen waren gesteld liet ze het geld weer overmaken naar de rekening van haar stichting.

In een uitgebreide schriftelijke verklaring, die de minister gisteren heeft opgesteld, gaat het niet meer om een privé-rekening maar is sprake van de rekening `Peijs Personeel'. ,,Waarom twee rekeningen?'', schrijft Peijs, ,,Dit om elke verdenking van mogelijke beïnvloeding tegen te gaan. Om alle schijn te vermijden, wilde ik voorkomen dat er naast geld van het Europees Parlement ook andere externe geldstromen op deze rekeningen werden gestort''. Bij de beantwoording van vragen over de gang van zaken door deze krant liet de accountant van Peijs, tevens penningmeester van haar stichting, nog weten niet op de hoogte te zijn van van deze gang van zaken. Nu wordt dat in de schriftelijke verklaring tegengesproken. ,,Mijn accountant heeft mij laten weten dat hij wel degelijk op de hoogte was, in tegenstelling tot wat NRC suggereert'', aldus Peijs. Ze zal de door haar ontvangen 11.300 euro weer terugstorten op de rekening van het Europees Parlement.