Het Beeld

Tijdens de Vietnamoorlog duurde het even voordat de foto's van het napalmmeisje en van een standrechtelijke executie politiek explosieve iconen konden worden. Ruim dertig jaar later buitelen de foto's, video's en webcams dagelijks over elkaar heen, in een visuele propagandaoorlog. Talrijke printjes van soldaat Lynndie England en haar Abu Ghraib-hond waren aangeplakt op vernielde grafzerken van Britse soldaten uit de Eerste Wereldoorlog in Gaza, en dat beeld ging ook weer over de wereld. De nieuwste aanwinst van het intimidatiefestival is de internet-hit `Al-Zarqawi onthoofdt een Amerikaan'. De late edities van het NOS Journaal en RTL Nieuws lieten een gekuiste versie zien van de wraakactie. Onthoofden met een mes, dat moet even duren, maar gelukkig stopte het filmpje vlak nadat de Al-Qaedaleider met een oudtestamentisch gebaar zijn mes hief. Een verslaggeefster stond snel op de stoep bij de vader van het Amerikaanse slachtoffer, burgertechnicus Nick Berg. In het RTL Nieuws onthulde correspondent Max Westerman dat Berg eerst in de rug gestoken werd, en daarna pas onthoofd, waarop anchorwoman Loretta Schrijver even ernstig van haar apropos raakte.

Alsof er iets over afgesproken was, liet de Nederlandse publieke televisie de familie van de in Irak gesneuvelde sergeant uit Franeker vooralsnog met rust. Diens naam werd wel genoemd door RTL Nieuws. Het verschil in benadering begint interessant te worden. Nova vertoonde een discreet beeld van zijn straat, en het NOS Journaal had een korte reactie van de burgemeester van Franekeradeel, maar in het late RTL Nieuws zagen we hoe een overste van de landmacht in die Friese straat op bezoek gaat en later staande wordt gehouden door minimaal twee camera's, twee microfoons, een fototoestel en twee blocnotes. Als de belangstelling zo groot is, kan de publieke omroep nooit lang terughoudend blijven.

Nova liet ons kennismaken met een ex-directeur van de Franse geheime dienst en de `chef geheimedienst Nordtrein Westfalen'. Verrassend dat een Duitse deelstaat er spionnen op na houdt, maar het zijn in ieder geval drie spelfouten in één ondertitel. Beide heren waarschuwden voor de verweving van islamitisch terrorisme en kruimelmisdaad. Het zou zelfs de bedoeling zijn van de fundamentalisten dat westerlingen geen moslim meer vertrouwen, bij wijze van Verelendung in de geloofsstrijd.

Het wordt tijd om vertrouwen in Europa te gaan stellen. Klokkenluider Paul van Buitenen, die met een eigen lijst, Europa Transparant, aan de Europese verkiezingen deelneemt, presenteerde zichzelf overtuigend in Het elfde uur. Andries Knevel koos hem als derde, dus religieus bevlogen gast. De Brusselse ambtenaar, die geknoei van europarlementariërs maar klein bier vindt vergeleken bij de volgens hem verdachte dertig miljard euro op de Europese jaarbegroting, overwoog aanvankelijk zich bij de ChristenUnie of de SP aan te sluiten. Spannende combinatie, deze niet zo lang geleden bekeerde christen met de Brabantse dictie en directheid van Jan Marijnissen. Die moest maar eens de Brusselse farizeeërs gaan verjagen.

    • Hans Beerekamp