ENCI: langer mergel afgraven in Limburg

Cementproducent ENCI heeft gisteren bij de provincie Limburg een vergunning aangevraagd om tot het jaar 2042 mergel af te graven uit de groeve in Maastricht. De huidige vergunning van ENCI loopt in 2010 af. Het bedrijf wilde aanvankelijk toestemming om tot een diepte van 35 meter beneden NAP te graven, maar beperkt zich tot tien meter. Het bedrijf volgt daarmee de uitkomst van een milieueffectrapportage (MER), die in zijn opdracht is verricht door het adviesbureau Arcadis. In de bestaande vergunning mag ENCI slechts tot vijf meter boven NAP mergel winnen.

Het Limburgse concern, dat momenteel 65 van de in 1988 tot 2010 gegunde 135 hectaren met mergel heeft afgegraven, hoopt voor het einde van het jaar een definitieve vergunning van de provincie te krijgen. ENCI is daarbij zeer gebaat. De dieper gewonnen mergel is van mindere kwaliteit dan de mergel die het bedrijf momenteel afgraaft; beide soorten moeten worden gemengd om cement te kunnen maken. Wordt er te lang geaarzeld met de vergunningaanvraag, dan gaat er volgens ENCI te veel ,,goede mergel'' verloren en blijft te veel ,,minder goede mergel'' over. De laatste kan dan niet meer worden gemengd en wordt onbruikbaar voor de cementproductie.

Dieper winnen heeft volgens ENCI nauwelijks gevolgen voor de grondwaterstand in het naburige Jekerdal. Waar dat wel het geval is, zal het bedrijf naar zijn zeggen voorzieningen treffen om die waterstand op peil te houden. Dat moet onder meer gebeuren door bosgebieden aan te leggen. ENCI wees er gisteren op dat naar zijn mening de mergelwinning nu en in de toekomst ,,van groot belang'' is voor de Nederlandse economie en de nationale bouwwereld.

Enkele actie- en milieugroepen die zich al vele jaren verzetten tegen de mergelwinning van ENCI bij de Sint Pietersberg zijn bang voor rampzalige gevolgen voor de vegetatie in het nabijgelegen Jekerdal. Zij stellen ook dat de barrière met het Belgische achterland, het natuurgebied D'n Observant, door de voortdurende afgravingen verloren zal gaan.