Centrale registratie zieke werknemers

Bedrijfsartsen gaan centraal registreren hoelang het duurt voordat werknemers van bepaalde ziekten herstellen. De bedrijfsartsen en Arbo-diensten hopen met deze geanonimiseerde informatie de begeleiding te verbeteren. Het project wordt gesteund door het ministerie van Sociale Zaken en de Branche Organisatie Arbodiensten (BOA).