Cannes niet verstoord

De directie van het Internationale Filmfestival van Cannes en de `intermittents', tijdelijke contractanten in de culturele sector, hebben gisteren overeenstemming bereikt over de voorwaarden voor een ongestoord verloop van het festival. De intermittents dreigden het festival te verstoren wegens een conflict over hun werkloosheidsregeling. Die werd in juni vorig jaar gewijzigd door de regering Raffarin. Door de acties van de intermittents werden de festivals van Avignon en Aix-en-Provence afgelopen zomer afgelast.

Ook gisteren kondigde de Unedic, de door de sociale partners beheerde instantie die de uitkeringen verzorgt, aan bereid te zijn bepaalde punten van de hervorming te heroverwegen.

Het akkoord met het Filmfestival komt neer op een toezegging van de directie mee te zullen werken aan het uiten van hun ongenoegen door de intermittents. Zo mag een delegatie morgenavond bij de opening van het festival deelnemen aan het traditionele bestijgen door filmsterren van de trappen van het Palais du Festival. In het Palais mogen de intermittents en sympathisanten zondagavond een persconferentie geven. Ook mogen zij een `informatie-picknick' organiseren op het strand. De burgemeester en middenstanders van Cannes hielden gisteren een protestmars tegen de dreigementen van de intermittents. Het festival is een belangrijke bron van inkomsten. Er staat veel meer op het spel dan bij de festivals van Avignon en Aix-en-Provence, die vooral van nationaal belang zijn.

    • Pieter Kottman