Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Economie

Banken: stel renteaftrek ter discussie

De Nederlandse banken willen dat de politiek de discussie over hypotheekrenteaftrek serieus op de agenda zet. Zo moet plotselinge afschaffing ervan onder Europese druk in de toekomst worden voorkomen.

Dat zegt H. Blocks, directeur van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). ,,We hebben het idee dat de politiek er wel over wil praten, maar niet durft'', zo verklaart Blocks desgevraagd. De NVB hield vanmiddag haar Algemene Ledenvergadering, waar het onderwerp ter sprake zou komen in een forumdiscussie over de woningmarkt. ,,Zelf geven we er natuurlijk de voorkeur aan dat de komende tien jaar de situatie ongewijzigd blijft, maar je kan er beter nu serieus over nadenken dan dat je er straks door wordt overvallen'', aldus Blocks.

Ontwikkelingen in de Europese Unie kunnen er volgens de NVB toe leiden dat in de toekomst de hypotheekrenteaftrek wordt aangepakt – veel EU-landen kennen het Nederlandse systeem van renteaftrek niet.

De NVB benadrukt dat de overheid rekening moet houden met de belangen van consumenten. Voor ongeveer de helft van de Nederlandse gezinnen is de eigen woning het belangrijkste financiële bezit. Maar ook banken, als belangrijkste verstrekker van hypothecaire leningen, hebben belang bij een soepele overgangsregeling.

In het kader van de discussie heeft de NVB zes alternatieven voor de huidige aftrek van hypotheekrente op een rijtje gezet, waaronder een model waarbij de aftrek aan een absoluut maximum wordt gebonden.

Tweede-Kamerlid F. Crone (PvdA) is positief over het initiatief van de NVB. Tot nu toe is de PvdA de enige grote politieke partij geweest die hypotheekrenteaftrek ter discussie heeft gesteld. ,,De rente is nu historisch laag, maar als die met 2 procent omhoog gaat, betekent dat een tegenvaller van 3 miljard euro voor de overheid. Het huidige systeem is dus niet duurzaam. Je moet voorkomen dat je straks een paniekreactie krijgt.''

Regeringspartijen CDA en VVD hebben desgevraagd geen behoefte aan een discussie over de aftrek van hypotheekrente. D66 zegt huiverig te staan tegenover een discussie over de renteaftrek.