Aalsmeer vreest ruimtegebrek

Bloemenveiling Aalsmeer (VBA) vreest dat de bloementeelt te weinig ruimte krijgt als lokale overheden meer macht krijgen in de ruimtelijke ordening. Dat zei VBA-directievoorzitter P. Smits gisteren bij de presentatie van de jaarcijfers.

Smits zei blij te zijn dat de glastuinbouw in de Nota Ruimte van minister Dekker (VROM) als een van de pijlers van de Nederlandse economie wordt erkend, en de ruimte krijgt om uit te breiden. Maar VBA ziet niets in het plan om lokale overheden meer macht te geven. Het bedrijf is er niet gerust op dat grond voor economische bedrijvigheid ,,altijd zal worden toegewezen aan de meest rendabele activiteiten'' en wil daarom dat de centrale overheid een sterke rol behoudt. Daarnaast denkt VBA dat de besluitvorming eerder ,,stroperiger'' dan soepeler wordt. VBA verwacht dat de bloemenexport de komende twintig jaar zal verdubbelen. Zowel de omvang van de veiling als het ruimtebeslag van de Nederlandse bloemen- en plantenteelt zal daarom flink toenemen. De veiling zelf wil haar areaal van 200 hectaren op termijn uitbreiden met nog eens 150 hectare.

De bloemenbranche maakt volgens VBA een ,,moeizame periode'' door. De omzet in snijbloemen daalde vorig jaar met 3 procent tot 995 miljoen euro. Daartegenover staat een stijging van de omzet in kamer- en tuinplanten van zo'n 7 procent. Het marktaandeel in Nederland van Aalsmeer groeide tot 44,3 procent. Dit ging ten koste van de grootste concurrent, Flora Holland in Naaldwijk.

Voor dit jaar verwacht VBA geen groei vooral als gevolg van de dure euro.

Veiling: pagina 21