Verkoop ov-bedrijven

Deze krant van 26 april meldt dat openbare aanbestedingen voor het openbaar vervoer worden voorgeschreven door een Europese richtlijn. Inderdaad was de Europese Commissie zoiets van plan. Na jarenlange voorbereiding werd het voorstel voor een verordening (rechtstreekse EU-wetgeving, geen richtlijn) bij het Europees Parlement ingediend in juli 2000. De bedoeling was dat stads- en streekvervoer voor telkens vijf jaar uit handen gegeven zou moeten worden aan een bedrijf dat zegt daarvoor de minste subsidie op de exploitatietekorten nodig te hebben.

Het Europees Parlement heeft mij toen tot rapporteur benoemd, en na een jaar van intensief overleg met vakbonden, milieuorganisaties, gebruikersorganisaties en gemeentebesturen in heel Europa heb ik een tegenvoorstel voorgelegd waarin de regels voor aanbesteding van stads- en streekvervoer alleen gelden waar provincies of gemeenten daar zélf voor kiezen. Dat voorstel is op 14-11-2001 met 317 tegen 224 stemmen aangenomen. Zelf doen door de overheid blijft dus gewoon mogelijk.

    • Erik Meijer
    • Sp-Lid Europees Parlement