Twijfel Kamer groeit over missie in Irak

In de Tweede Kamer groeit de twijfel over het verlengen van de Nederlandse militaire aanwezigheid in Irak na 17 juli. Coalitiepartijen CDA, D66 en oppositiepartijen PvdA, SP, GroenLinks en ChristenUnie vrezen dat door de oplopende onrust in Irak een te slechte veiligheidssituatie ontstaat.

Alle fracties betuigen hun medeleven aan de nabestaanden en noemen de aanslag ,,schokkend''. Geen van de fracties vindt dat de beslissing alleen mag worden bepaald door de schok van de gisteren gevallen eerste dode onder de Nederlandse militairen in Irak. Volgens Kamerlid Koenders, wiens partij PvdA tegen verlenging van het troepenmandaat is zonder leidende rol van VN, versterkt de aanslag het beeld van de verslechterende politieke en militaire situatie in Irak. ,,De huidige strategie zonder een brede internationale troepenmacht en zonder steun van de VN is een negatieve spiraal.'' GroenLinks vreest dat ,,het niet bij één dodelijk slachtoffer zal blijven'', aldus Kamerlid Vos. Alle fracties onderstrepen dat deze risico's bij een missie als in Irak horen.

Alleen VVD en LPF geven geen blijk van groeiende twijfel door de verslechterende veiligheidssituatie. Kamerlid Wilders (VVD): ,,Het is onze inzet om te blijven, maar we moeten onze taken wel op aanvaardbare wijze kunnen uitvoeren. Onze reflex zal eerder zijn: `meer mensen en meer materieel' dan `minder en weg'. We kunnen niet met de staart tussen de benen afdruipen, wij hebben internationale solidariteit hoog staan.'' LPF-leider Herben laat weten dat zijn partij de verlenging van troepenaanwezigheid ,,naast een politieke vraag ook een militair-operationele vraag'' vindt en daarom de analyse van het ministerie van Defensie afwacht.

Vanuit het kabinet is vanmorgen nog niet gereageerd op de mogelijke gevolgen van de eerste dode voor het besluit om de troepen langer in Irak te laten blijven. Minister Kamp (Defensie) en premier Balkenende, die eerder lieten weten aan te sturen op verlenging van de missie, zouden vanmiddag vervroegd terugkeren vanwege de gedode militair.

Premier Balkenende betoonde vannacht vanaf zijn vakantie-adres als eerste reactie zijn medeleven aan de nabestaanden. ,,De Nederlandse soldaten kwamen als teken van hoop en toekomst voor het overgrote deel van de bevolking'', aldus Balkenende in de verklaring die de Rijksvoorlichtingsdienst uitgaf. Vanochtend legde vice-premier De Graaf namens het kabinet kort na tien uur een nieuwe verklaring af. ,,Hoewel we weten dat er risico's waren, zijn en blijven, is de schok natuurlijk toch heel groot.'' Er zijn extra veiligheidsmaatregelen genomen, waarover De Graaf niet in detail trad.