Reacties handelsplan EU

Het Europese voorstel dat beoogt een impuls te geven aan de vastgelopen gesprekken over liberalisering van de wereldhandel heeft nog nauwelijks tot reacties geleid. Uitzonderingen waren een positieve VS en Australië (`steun aan de EU') en negatieve geluiden van de Franse regering (`de Commissie is buiten haar onderhandelingsmandaat gegaan'). Veel handelsministers waren gisteren op weg naar Parijs, waar deze week de landen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) bijeenkomen. Het initiatief van de EU zal ongetwijfeld een grote rol spelen bij de besprekingen over handel, die voor donderdag en vrijdag op de agenda staan en waarbij ook niet-OESO-landen zullen aanschuiven. Begin volgende week komt dan de Algemene Raad van de 147 leden tellende Wereldhandelsorganisatie (WTO) bijeen in Genève. Daar hoopt men verder te kunnen bouwen op de resultaten van het overleg bij de OESO. Doel is om deze zomer tot een raamwerk voor een handelsakkoord te komen en volgend jaar tot een definitieve overeenkomst.