Nog geen gele kaart voor Italië

Italië krijgt nog geen officiële waarschuwing vanwege een uit de hand lopend begrotingstekort. Tijdens een bijeenkomst van de ministers van Financiën van de eurolanden is gisteren het vertrouwen uitgesproken dat Italië tijdig de juiste maatregelen treft om het tekort onder de grens van drie procent van het bruto binnenlands product te brengen.

Hiermee negeerden de ministers opnieuw een aanbeveling van de Europese Commissie om een lidstaat van de Europese Unie tot financiële discipline te dwingen. Dit gebeurde eerder vorig najaar toen de ministers van Financiën besloten Frankrijk en Duitsland niet te beboeten vanwege hun te hoge overheidstekorten, maar deze landen nog enig respijt te geven. Het besluit van de ministers van Financiën geeft opnieuw voeding aan het debat over de hardheid van de afspraken in het stabiliteitspact. De Europese Commissie heeft naar aanleiding van het uitblijven van maatregelen tegen Frankrijk en Duitsland deze kwestie voorgelegd aan het Europees Hof van Justitie.

De Europese Commissie sprak eerder de verwachting uit dat het tekort van Italië dit jaar zal uitkomen op 3,2 procent van het bruto binnenlands product. De Ierse voorzitter van de bijeenkomst van gisteren, minister McCreevy van Financiën, zei dat zijn Italiaanse collega Tremonti hem de verzekering had gegeven dat het tekort op tijd zal zijn teruggebracht tot onder de limiet van drie procent. In de Italiaanse politiek is het voorstel van de Europese Commissie om een officiële waarschuwing te geven uitgelegd als een politieke zet van commissievoorzitter Prodi om zijn rivaal bij de verkiezingen, Berlusconi, te beschadigen.