Moslimgemeenschap 2

Steeds vaker vraagt men zich af waarom er van de kant van de moslims nog steeds geen weerwoord komt tegen het terrorisme dat in naam van de islam wordt gepleegd. Deze stilte wordt door veel niet-moslims uitgelegd als een stilzwijgende goedkeuring. Mohammed Benzakour legt deze stilte uit als zou het zijn dat ook de moslimgemeenschap zou wachten op een reactie van massale afkeuring door Nederland en de joodse gemeenschap van het onrecht dat Israël het Palestijnse volk aandoet en van de onrechtmatige oorlog en bezetting van het Iraakse volk door de Amerikanen.

Als lid van de MarokkaansNederlandse moslimgemeenschap ben ik van mening dat `de moslimgmeenschap' niet zit te wachten op een massale afkeuring van joods-christelijk Nederland op het onmenselijke beleid dat Israël voert ten aanzien van het Palestijnse volk en de onrechtmatige oorlog die de Amerikanen voeren tegen het Iraakse volk.

Een andere reden waarom men niet kan verwachten dat de moslimgemeenschap opstaat om op te komen voor de islam die misbruikt wordt door terroristen, heeft te maken met het feit dat er momenteel een klimaat is ontstaan waardoor het voor veel moslims niet makkelijk is geworden om zich als moslims te manifesteren die de islam zouden willen verdedigen. Het is namelijk zo dat tegenwoordig alles wat islamitisch is, geassocieerd wordt met terrorisme, homohaat, antisemitisme en vrouwonvriendelijkheid.

Ik ben van mening dat de vicieuze cirkel van het elkaar verwijten maken doorbroken moet worden. Dit kunnen we doen door, om te beginnen, het jodendom en de staat Israël los van elkaar te zien. Het beleid dat de staat Israël voert ten aanzien van het Palestijnse volk is onmenselijk en het staat lijnrecht tegenover de essentie van de boodschap van het jodendom.

Wat Mohammed Benzakour helaas in zijn artikel doet, is de islam en het jodendom tegenover elkaar te zetten, en daarmee doet hij net alsof deze godsdiensten ver van elkaar staan.

    • Fadoua Bouali