Losser ontdoet zich van zijn koningin

De organisatie van een grote landschapstentoonstelling leverde Losser behalve een financieel tekort ook een bestuurlijke crisis op. ,,We zijn op de kaart gezet, maar op een verkeerde manier.''

Bij het huis van actievoerder F. Schopman hangt de vlag na het aftreden van burgemeester N. van den Nieuwboer niet uit. Twee weken geleden, toen de gemeenteraad het vertrouwen in het college van B en W had opgezegd, hing de driekleur wel aan het balkon. Maar het begeleidende commentaar dat het Overijsselse Losser ,,net als in 1945 bevrijd was, alleen dit keer van een tirannieke burgemeester'', viel niet in goede aarde. ,,Dat werd me niet in dank afgenomen'', grinnikt Schopman. Om niet meer olie op het vuur te gooien, blijft de driekleur dit keer opgerold, maar innerlijk is de vreugde niet minder.

Het actiecomité Verzet Burgerij Losser ziet het vertrek van Van den Nieuwboer en de wethouders als zijn verdienste. ,,Wij hebben de plaatselijke partijen wakker geschud'', zegt Schopman. Te lang zijn volgens hem grote financiële blunders in Losser (23.000 inwoners) met de mantel der liefde bedekt. Het tekort bij de Laga, de grensoverschrijdende landschapstentoonstelling die Losser vorig jaar samen met de Duitse plaats Gronau organiseerde, was de druppel die de emmer deed overlopen.

Het Laga was in publicitair opzicht een succes. Ruim 1,3 miljoen mensen wandelden of fietsten in het grensgebied langs attracties die met miljoenen euro's subsidie waren opgeknapt of gebouwd, zoals een steenfabriek, een openluchttheater en een uitkijktoren. Financieel liep de Laga voor Losser uit op een debacle. Onder meer door een verkeerde schatting van de inkomsten uit entreegelden is er een tekort van 1,4 miljoen euro, dat gedekt wordt uit de reserves. Pas toen de Laga op zijn einde liep, in het najaar van 2003, werd dit tekort zichtbaar. ,,En dat terwijl altijd is gezegd dat het budgettair neutraal zou zijn'', zegt actievoerder Schopman. Het inderhaast opgerichte actiecomité verzamelde eind februari 3.500 protesthandtekeningen en belegde een druk bezochte actiebijeenkomst.

Al dan niet onder druk van de bevolking zegde de gemeenteraad twee weken geleden het vertrouwen in het voltallige college van B en W op. Burgemeester Van den Nieuwboer noemt het ,,niet fair'' dat de gemeenteraad niet in een eerder stadium stevige kritiek leverde. ,,Ze wilden blijkbaar het comité laten zien dat ze flink konden optreden'', concludeert ze.

Als de kritiek inhoudelijk terecht was, dan had ze er vrede mee kunnen hebben. Maar ze blijft ontkennen dat de raad onjuist en te laat is geïnformeerd, zoals het college verweten wordt. Ze schermt met de inhoud van een accountantsrapport waaruit blijkt dat de raad niet misleid is. Van den Nieuwboer kan niet anders concluderen dan dat er ,,op de man is gespeeld''.

Fractievoorzitter J. Olde Heuvel van het CDA zegt dat het spel ,,clean'' is gespeeld, maar dat de houding van Van den Nieuwboer in de beslissende raadsvergadering heeft meegespeeld. ,,Als ze gewoon had gezegd dat ze het vertrouwen had beschaamd, waren we eruit gekomen. Maar in plaats daarvan hamerde ze alleen maar op de successen van de Laga.'' Onzin, reageert Van den Nieuwboer. ,,De avond voor de raadsvergadering had ik van Annie Schreijer (Tweede-Kamerlid voor het CDA, red.) al gehoord dat ze in Losser op mijn hoofd uit waren.''

Van den Nieuwboer werd vier jaar geleden burgemeester van Losser, waar ze vanwege haar dominante maar tegelijkertijd charmante optreden al snel de bijnaam `koningin' verwierf.

Met de Laga wilde zij de gemeente toeristisch aantrekkelijker maken. ,,Dat is gelukt, maar dan wel op de verkeerde manier'', zegt actievoerder B. Jansen cynisch. Haar ,,arrogante houding'' en de instelling dat ,,alles groot moet'' pasten volgens het actiecomité niet bij Losser. Zelfs de opvallende kleur van haar mantelpakjes wordt ter ondersteuning van deze stelling opgevoerd.

Achteraf, zo geeft Van den Nieuwboer toe, was het fout dat ze zichzelf zo op de voorgrond plaatste en een te positief verhaal over de Laga hield. Maar dat deed ze eigenlijk alleen maar om wat tegenwicht te bieden aan de negatieve stemming in de gemeente. Terwijl er in Gronau een jubelstemming heerste over de Laga stuitte ze in Losser vooral op scepsis. ,,Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg, is hier zo'n beetje de houding'', zegt ze. Ze heeft besloten na haar vervroegde pensionering te gaan verhuizen.

    • Martin Steenbeeke