Gemor in D66 over gaswinnen op wadden

De winning van gas uit het waddengebied heeft grote verdeeldheid veroorzaakt binnen D66. Noordelijke politici van deze partij zijn het oneens met de D66-fractie in de Tweede Kamer die nu voor de winning is. Ook in de Groningse afdeling van het CDA is gemor over de kwestie.

Formeel moet het kabinet nog een standpunt bepalen over het winnen van aardgas uit het waddengebied. Dat kan vanaf land en volgens de door het kabinet benoemde commissie-Meijer ook zonder schadelijke gevolgen voor het milieu. De adviescommissie kwam eind maart met aanbevelingen over de gaswinning, maar ook over de aanpak van de schadelijke kokkelvisserij en andere zaken die het waddenmilieu bedreigen. Naar verwachting beslist het kabinet half juni over het rapport.

Intussen is al duidelijk dat de drie regeringspartijen de winning zullen goedkeuren. De VVD-fractie staat al langer op het standpunt dat het gas onder de waddenbodem moet worden weggehaald. Na de presentatie van het rapport-Meijer gaf CDA-woordvoerder Atsma aan dat ,,winnen met de hand aan de kraan'' mogelijk moet zijn. Met die benadering wordt gedoeld op de mogelijkheid om direkt te stoppen wanneer blijkt dat er schade optreedt aan het milieu. Atsma zegt zoiets niet te verwachten: ,,We hebben goed geluisterd naar deskundigen, ook buiten de commissie-Meijer. Die zeggen dat het kan. De situatie is wezenlijk veranderd, vergeleken met enkele jaren geleden''.

Atsma benadrukt dat de CDA-fractie nog een standpunt moet vaststellen over de kwestie. In de afgelopen dagen heeft hij discussies gevoerd in het noorden: ,,De Groningse CDA-bestuurders zijn sceptisch, maar het verzet tegen de winning was minder dan ik had verwacht. In Friesland is geen bezwaar tegen de plannen.'' D66 heeft na twee werkbezoeken in het gebied en discussies met de leden besloten om akkoord te gaan met de gaswinning. Voorwaarde is dat een deel van de opbrengst wordt gebruikt voor de milieubescherming in het gebied.

Fractievoorzitter Fleur Gräper-van Koolwijk van D66 in de Groningse staten zegt ,,veel moeite'' te hebben met het standpunt van de Kamerfractie. ,,Maar volksvertegenwoordigers kunnen zonder last of ruggespraak beslissen.'' De regioafdeling van D66 in Groningen keerde zich afgelopen zaterdag tegen gaswinning. ,,Het woord kiezersbedrog is toen gevallen'', aldus Gräper, ,,omdat wordt afgeweken van het verkiezingsprogramma.'' De eenmansfractie van D66 in de Friese staten is tegen. ,,Daar ben ik zeer stellig in'', zegt Statenlid Sieswerda. ,,Ik breek geen belofte. In het provinciaal verkiezingsprogram staat dat er geen redenen zijn voor gaswinning uit de Waddenzee.'' Sieswerda is vooral bezorgd over de bodemdaling. ,,Er is een risico dat de Waddenzee hierdoor verdrinkt.''