Geen doorbetaling predikanten Katwijk

De Katwijkse predikanten A. Vlietstra en W. van Vlastuin, die de oprichting van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en het opgaan van hun hervormde kerk daarin bestrijden, kunnen bij de PKN geen enkele aanspraak maken op het gebruik van kerkgebouwen en doorbetaling van hun traktementen.

Dat heeft rechter J. Holtrop vandaag in Den Haag in kort geding besloten. De Katwijkse wijkkerkenraden De Noord en Morgenster, waarvan Vlietstra en Van Vlastuin predikant zijn, hadden een kort geding aangespannen tegen de centrale kerkenraad van de hervormde gemeente van Katwijk aan Zee. Zij vochten voor de rechter het besluit van de kerkenraad van Katwijk aan om de bezwaarde predikanten het gebruik van de Oude en Nieuwe Kerk te ontzeggen.

De rechter overwoog in zijn vonnis dat de totstandkoming van de PKN door een meerderheid binnen de hervormde kerk gesteund was. De hele hervormde kerk heeft zich volgens de rechter aan dat meerderheidsbesluit te houden. ,,Dat de stemverhouding en overtuigingen plaatselijk totaal afwijken van de landelijke meerderheid kan daar niet aan afdoen'', concludeert Holtrop. De stelling van de bezwaarden dat niet de PKN maar zij de echte voorzetting van de hervormde kerk zijn, veegde de rechter daarmee van tafel. Omdat de predikanten zelf geen deel willen maken van de PKN kunnen zij ook geen aanspraken meer maken op hun traktement of het gebruik van kerkgebouwen, stelde Holtrop.